Keuringen ladders en trappen

Onder draagbaar klimmaterieel verstaan we; fabrieksmatig gemaakte ladders en trappen uitgevoerd in metaal, hout of kunststof.

Een ladder

Draagbaar klimmaterieel bestaande uit bomen, sporten en beslag.

Een trap

Draagbaar klimmaterieel met een vaste lengte, bestaande uit stijlen, treden en beslag en eventueel een platform. De minimale eisen waaraan ladders en trappen moeten voldoen zijn vastgelegd in het Besluit Draagbaar Klimmaterieel. Dit besluit is gebaseerd op de Warenwet en is van toepassing op alle ladders en trappen die in ons land in de handel worden gebracht. Het betreft zowel ladders en trappen die bedrijfsmatig gebruikt worden, maar ook die van particulieren. Ladders en trappen die door meerdere personen worden gebruikt, dienen een hoge mate van veiligheid te bieden.

De norm NEN 2484, Draagbaar Klimmaterieel, Ladders en Trappen, beschrijft de eisen van de constructie van draagbaar klimmaterieel, het onderhoud, het gebruik en de beproevingen. In deze norm betreft het ladders die bestemd zijn voor een persoon.  Alle tijdens het werk gebruikte ladders moeten voldoen aan deze norm.

Doel van de keuring

Het doel van een regelmatige inspectie is gebreken te ontdekken die zich na ingebruikneming kunnen voordoen en gevaar kunnen opleveren.

Frequentie

De tijd tussen twee opeenvolgende keuringen van de ladders en trappen is een jaar. Onze keurmeester voorziet na de keuring de desbetreffende ladder of trap van een keuringssticker. Op deze sticker is af te lezen wanneer de volgende keuring dient plaats te vinden.

 

Locatie

De keuringslocatie gaat te allen tijden in overleg met de klant. Gezien de mobiliteit van onze keurmeester is het altijd mogelijk om op locatie te keuren. Zeker wanneer er grote hoeveelheden gekeurd moeten worden, is het te adviseren dit op locatie door onze keurmeester te laten doen.

 

Valbeveiligingen keuren - NEN 360, 361, 365

Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. En uit een klein hoekje kan een hoop ellende en kosten komen....Zorg dat uw valbeveiligingen veilig en gekeurd zijn volgens de NEN normen, daarmee voorkomt u menselijk leed en financiële ellende.

Persoonlijke valbeveiliging: harnasgordels volgens NEN 361
Het is niet voor niets dat u ieder jaar de NEN keuring valbeveiliging moet laten uitvoeren. Het menselijk leed en de financiële gevolgen van een ongeval door bijv. een defecte harnasgordel zijn vaak niet meer te overzien. Voorkom ze door op tijd uw valbeveligingen te laten keuren.

Deze NEN keuringen zijn van toepassing op uw valbeveiligings middelen:

NEN 360 voor valbeschermers met lijnspanners

NEN 361 voor Valharnassen

NEN 365 voor systemen voor valbeveiliging

 

NEN certificaat - Arbo
Door de keuring van uw valbeveiligings middelen stelt u aantoonbaar gecontroleerde en gecertificeerde “veilige” arbeidsmiddelen ter beschikking aan uw werknemers. Wel zo'n prettig idee voor u en uw werknemers. Bovendien voorkomt problemen tijdens een eventuele Arbo inspecties.

Na een NEN keuring en inspectie van uw valbeveiliging middelen door een ervaren en gecertificeerde keurmeester bent u verzekerd van veilig en degelijk materiaal.

Veel gestelde vragen Valbeveiliging Keuren

 

Kosten valbeveiliging/harnasgordels keuring
Wat kost u een keuring valbeveiliging? Kosten

Keuringen Valbeveiligingen

€ 11,50 voor een harnas

€ 5,00 voor een vallijn

€ 7,50 voor een vallijn met lijnspanner

Bij het keuren van meerdere onderdelen (ladder ,trap ,steiger enz) kunnen wij een gunstigere prijs maken.

Reiskosten
€ 0,50 per km-kosten

Bijkomende kosten
Kosten van eventuele vervangingsmaterialen zijn pas ter plaatse te bepalen; Valbeveiligingen worden NIET gerepareerd.

Certificaat
U ontvangt een officieel NEN keuringsbewijs (NEN certificaat)