Welkom bij Schoonzicht
“Bij u alles schoon is voor ons heel gewoon”


Welkom bij schoonmaakbedrijf Schoonzicht!

Wij zijn al bijna 30 jaar actief in de schoon­maak wereld, zowel bedri­jven als par­ti­c­ulieren kun­nen bij ons terecht voor een grote ver­schei­den­heid aan schoon­maak activiteiten bin­nen en buiten. Wij zor­gen er voor dat uw kan­toor, interieur, glaswerk en san­i­tair weer fris en schoon is.


glasbewassing

“Bij u alles schoon is voor ons heel gewoon”
Wij zijn al bijna 30 jaar actief en hebben ook klanten die al 30 jaar gebruik maken van onze dien­sten wat wij uit­er­aard zeer waarderen.
Glazen­wassers­bedrijf schoonzicht is ook al bijna 18 jaar onder­aan­nemer van Asito een van de groot­ste schoon­maak organisatie’s van Nederland.

Mocht u inter­esse hebben in een van onze werkza­amhe­den vraag geheel vri­jbli­jvend een offerte aan..